Třídění je důležité 2019-09-24T17:02:35+00:00

Jak třídíme
v Českých Budějovicích?

Podle předběžných výsledků třídění odpadů
v jihočeských městech jsou v tomto srovnání
České Budějovice na jedenáctém místě tabulky.
Největší rezervy máme v třídění skla.
Zatímcokaždý Jihočech vytřídí v průměru
13,88 kg skla ročně, obyvatel
Českých Budějovic vytřídí jen 10,91 kg.
Že bychom se nedokázali zlepšit a sebrat
alespoň o jeden kilogram skla více?!?

Třídění skla v číslech

0

 kg jsme vytřídili
v roce 2018

to je 10,78 kg / 1 Budějčáka

0

 kg je minimum pro rok 2019,
abychom zvýšili vytříděné sklo o 1 kg / obyvatele

to je na 11,78 kg / 1 Budějčáka

0

 kg jsme zatím vytřídili
v roce 2019

to je 8,04 kg / 1 Budějčáka

0

kg nám chybí do splnění
roku 2018
to je 2,74 kg / 1 Budějčáka

0

kg na Budějčáka
nám chybí
na jihočeský průměr

Zapojte se do soutěže

Vyfoťte kontejnerové hnízdo
na tříděný odpad, které je blízko Vašeho bydliště, práce, školy… nebo se Vám prostě jenom líbí.
Zaregistrujte se. Po registraci nám pošlete
Vaši fotku a vyhrajte uhrazení poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2020.
Ale POZOR! Není to tak jednoduché! Podmínkou celé soutěže je, že zvýšíme počet vytříděného skla v Českých Budějovicích oproti roku 2018 alespoň o 96.000 kg, tedy o 1 kg / Budějčáka.

REGISTRACE
DALŠÍ FOTKY
PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěžní fotky 2019

Časté dotazy k soutěži

Každá fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území města České Budějovice

Nikoliv. Účastníkem může být teoreticky právě narozené dítě, které má ale trvalý pobyt na území města České Budějovice.

Je možná pouze jedna unikátní registrace fyzické osoby. Svou šanci na výhry můžete zvýšit registrací každého člena rodiny nebo zasláním více unikátní fotografií, které jste pořídili na více místech u kontejnerů na tříděný odpad a v různém čase.

Samozřejmě, počet poslaných soutěžních fotografií je prakticky neomezen. Pokud jste se zaregistrovali a chcete během soutěže poslat další fotografie, použijte druhé tlačítko Další fotografie.

Pokud vylosujeme fyzické osoby, které žijí v jedné domácnosti (mají totožný trvalý pobyt na stejné adrese), pak nárok na výhru má první vylosovaný, přičemž je uhrazen poplatek za celou domácnost.
Příklad: do soutěže se zaregistruje 4člená rodina, dva členové budou vylosování v hlavní výhře. Výhru získává pouze první vylosovaný, a to v hodnotě 4x poplatek za svoz odpadu na rok 2019.

Slova partnerů

„Třiďte odpad. Má to smysl.“ Tato slova jste asi slyšeli nesčetněkrát a už vám mohou připadat jako fráze. Tak to ale v žádném případě není. My všichni, já, Vy, Váš soused, kolega v práci… ve svých domácnostech vyprodukujeme přibližně 250 kg odpadů za rok. Čtyřčlenné rodině tak vznikne za rok zhruba tuna odpadů, se kterou je nutné nějak naložit. Pokud bychom své odpady netřídili, tak se tento veškerý odpad odveze na skládku, kde téměř bez užitku zůstane ležet. Část odpadů se rozloží relativně rychle, jsou ale odpady, kterým to bude trvat desítky ba i stovky let. My si ale uvědomujeme, že zhruba polovina našich odpadů je z materiálů, které lze dále zpracovat a následně použít pro výrobu nových věcí. Před tím je však důležité své odpady správně roztřídit! S naprostou samozřejmostí již třídí své odpady tři čtvrtiny obyvatel České republiky. Díky jejich odpovědnosti se tak vytřídí ročně kolem půl milionu tun papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. Zdánlivě nepotřebným odpadům tak byla díky třídění dána druhá šance. Ukažme společně i my v Budějcích, že patříme k té většině obyvatel, která své odpady třídí a zapojme do třídění své přátelé, kamarády, rodinné příslušníky nebo o třídění řekněme třeba sousedům. Já to určitě udělám a nejen proto, že jsou Budějce i mým domovem, ale také proto, že třídit odpad má smysl. Připojte se do této soutěže!

Ing. Lenka Pravdová, regionální manažerka pro Jihočeský kraj, EKO-KOM, a. s.

České Budějovice jsou mým rodným městem a mám k nim velmi vřelý a osobní vztah. Jsem přesvědčen, že je to velmi krásné místo, které někdy není úplně doceňované. Ale díky jeho obyvatelům vzkvétá. A právě jedním pozitivním vývojem je třídění odpadů. Máme toho ještě hodně co dohánět, ale já nám věřím a chtěl bych, abychom jednou patřili mezi ty nejlepší třídiče. A protože tomuto stylu života, tedy přirozenosti třídit odpad, více a více věřím, jsem i rád, že tento obor mám jako náměstek tzv. pod palcem.
Proto jsem ani sekundu neváhal podpořit tuto soutěž a věřím, že my, Budějčáci, dokážeme vytřídit více odpadů než loni.
Krásný den

Ing. Ivo Moravec, náměstek Statutárního města České Budějovice

V naší společnosti musíme třídit všechny výrobky – druhy stromků, zvířata, maso… takže třídit odpady je další jasnou přirozenou činností. Třídění je lidstvu, vlastně každému živočichu na zemi, přirozené. Už od malička třídíme: hračky, lidi na dobré a zlé, oblečení, jídlo… proč se tedy divíme, že bychom měli třídit i odpad? Myslím si, že to máme v sobě zakořeněné od nepaměti, jen naše přirozená lenost to trochu zbrzdila. Jsem ale pevně přesvědčen, že jde o krátkodobou záležitost a třídění odpadů se stane rutinní záležitostí. A proto jsem rád, že můžeme tuto boholibou akci podpořit.

Mgr. Daniel Hovorka, Lesy a rybníky města České Budějovice, s.r.o.

Partneři

Kontakt

Realizace kampaně a soutěže, dotazy
STUDIO GABRETA spol. s r.o.
reklamní & kreativní agentura
Plaská 622/3
150 00 Praha 5
soutez@tridenijedulezite.cz

Více informací o třídění