Seminář  pro zástupce ORP II. a III. stupně Jihočeského kraje na téma odpadového hospodářství

Krajský úřad Jihočeského kraje, B. Němcové 49/3, 370 06 České Budějovice
zasedací místnost OŠMT č. 325, 3. patro (naproti schodům)

18. 4. 2023*

900 – 930
Prezence

930 – 1000
Aktuální informace k odpadové legislativě
Ing. Hana Pacáková, vedoucí odd. ochrany ovzduší a nakládání s odpady,
OZZL, KÚ Jihočeský kraj

1000 – 1030
Nová smlouva mezi obcemi a EKO-KOM, a.s.
Martina Filipová, ředitelka regionálního provozu, AOS EKO-KOM, a.s.

1030– 1045
Coffee break

1045 – 1115
Spolupráce obcí s KS ASEKOL
Pavel Peroutka, Dis., regionální manažer pro Jihočeský kraj, ASEKOL a.s.

1115 – 1145
Využívání odpadních plastů pro výrobu komponentů FVE
Aleš Bašta a Vít Bašta, jednatelé společnosti, re-shine s.r.o.

1145 – 1215
Možnosti sběru, třídění a recyklace pěnového polystyrenu (EPS) v praxi
Ing. Pavel Zemene, Ph.D., předseda, Sdružení EPS ČR

1215 – 1245
Diskuse

1245
Oběd / občerstvení

* změna programu vyhrazena

25. 4. 2023*

900 – 930
Prezence

930 – 1000
Aktuální informace k záměrům ZEVO v Jihočeském kraji
Ing. Hana Pacáková, vedoucí odd. ochrany ovzduší a nakládání s odpady,
OZZL, KÚ Jihočeský kraj

1000 – 1030
Spolupráce obcí s KS ELEKTROWIN
Ing. Petra Machová, regionální manažerka pro Jihočeský kraj, ELEKTROWIN, a.s.

1030– 1045
Coffee break

1045 – 1115
„Odlož mobil v knihovně 2022“ – vyhodnocení vítězů soutěže
Mgr. Miroslav Grass, jednatel společnosti, Eufour PR, s.r.o.

1115 – 1145
REkrabička a REkelímek
Michal Adámek, obchodní zástupce, Zero Waste Solutions, s.r.o.

1145 – 1215
Diskuse

1215
Oběd / občerstvení

* změna programu vyhrazena