Kontaktní formulář

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

  Zajímavé odkazy

  Stránky autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Informace o tom, jak se obce mohou do tohoto systému zapojit a jaké povinnosti a práva z toho pro obce plynou.
  www.ekokom.cz

  Stránky provozovatele kolektivního systému ELEKTROWIN, a.s. zajišťujícího výrobcům společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení, informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související.
  www.elektrowin.cz

  ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení.
  www.asekol.cz

  Stránky sdružení pro zpětný odběr malých baterií ECOBAT.
  www.ecobat.cz

  Stránky věnované třídění odpadů – co a jak třídit, které odpady z domácnosti jsou využitelné, jak se odpady využívají apod.
  www.jaktridit.cz

  Zábavné stránky o třídění odpadu – filmy, soutěže, hry…
  www.samosebou.cz

  Stránky Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
  zp.kraj-jihocesky.cz

  Stránky Ministerstva životního prostředí ČR. Lze zde také nalézt přehled a texty platných zákonů v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí včetně oblasti odpadového hospodářství.
  www.env.cz

  Stránky České inspekce životního prostředí s kontakty na kanceláře místně příslušných oblastních inspektorátů.
  www.cizp.cz

  Stránky Státního fondu životního prostředí ČR. Lze zde nalézt informace, na jaké investiční akce Fond poskytuje dotace, za jakých podmínek a jak o tyto dotace žádat.
  www.sfzp.cz