Mýty

Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo zájem sesypávat odpady dohromady. V České republice je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále zpracovávají ať na druhotnou surovinu, se kterou se dále obchoduje, nebo na hotové výrobky, se kterými se v běžném životě setkáváme.

Jen občas se bohužel najdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpad znehodnotit nežádoucími příměsemi, jako je například směsný komunální odpad. Pokud se něco takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je natolik znečištěn, že s ním již nelze nakládat jako s odpadem tříděným, není možné ho naložit na svozový vůz spolu s ostatním tříděným odpadem. Tím by bylo znehodnoceno to, co je již na voze naloženo. S takovým znečištěným tříděným odpadem je třeba nakládat jako s odpadem směsným a odvézt ho na skládku nebo do spalovny. Ovšem je třeba říct, že tyto excesy nejsou na denním pořádku a lidé se snaží odpady třídit pečlivě.

Průměrná vzdálenost k nádobám na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Aktuální vzdálenost je 90 metrů, ale podle průzkumů jsou lidé ochotni jít k barevným kontejnerům o dalších čtyřicet metrů dál. Sběrná síť se stále zahušťuje, v současné době je k dispozici už dokonce 558 044 nádob na tříděný odpad! V Evropě se řadíme k zemím s nejhustší sběrnou sítí.

Každá obec může mít nastavený částečně jiný systém třídění odpadů. Někde se netřídí plasty, ale jen PET lahve, někde se třídí odděleně sklo čiré a barevné, jinde se třídí do pytlů. Proto je dobré v první řade sledovat informace na nádobách nebo se informovat na MěÚ, odboru životního prostředí na možnosti a další informace ke třídění a správnému nakládání s odpady v obci či městě, ve kterém bydlíme.

Třídění odpadů je společenská odpovědnost každého z nás a je také na nás, jak si sami nastavíme systém třídění v domácnosti. Záleží jen na nás, jestli dáme odpadu šanci na nový život a vytřídíme ho.

Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace. Třídění odpadů je nastaveno tak, aby třídění nebylo složité a řídilo se jednoduchými pravidly. Proto si každá obec nastavuje svůj systém třídění a nakládání s odpady dle svých místních zvyklostí a podmínek. Třídit odpady by měl každý, je to občanská zodpovědnost a samozřejmost ve vyspělých státech, která se neváže na věk. Ve třídění odpadů je mnoho výmluv, které se hodí těm, kdo nechtějí třídit. Odpady produkuje každý a bez řádného systému třídění a dalšího správného nakládání s odpady bychom tady byli za chvíli obklopeni skládkami a odpady. Pro třídění odpadů nemusíte být mladý, stejně jako si čistíme zuby a staráme se o své psí miláčky, bychom se měli starat také o to, abychom měli kolem sebe hezké a čisté prostředí.
Omyl, 73 % Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života. V České republice se podařilo i přes loňskou krizi na trhu druhotných surovin zachovat systém třídění a využití odpadů v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém byl v posledních letech vybudován. Nemusíme ihned začít třídit vše, ale prokázáním dobré vůle se můžete připojit k těm, kterým není zbytečné plýtvání zdroji lhostejné.

Třídění odpadů je časově náročné. Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy chodit s odpadem častěji – právě naopak. Pokud budu odpady třídit, koš se směsným odpadem se mi nenaplní tak rychle a bude stačit s ním chodit méně často. No a s tříděným odpadem stačí jít jednou týdně k barevným kontejnerům, pokud to k nim nemám cestou do práce.

Ke třídění odpadů nemusí člověk přistupovat jako ke sportu, není zde potřeba adrenalin ani fyzické vypětí. Stačí si osvojit pár zásad, které se po nějaké době stanou automatickými.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zkráceně poplatek za svoz odpadu) není jen za svoz černých popelnic s komunálním odpadem.

Průměrná částka nákladů na odpadové hospodářství v roce 2021 byla Kč 1.360,-, kterou v roce 2021 zaplatily jihočeské obce za 1 obyvatele.