Semináře pro zástupce jihočeských měst a obcí, které mají uzavřenou Smlouvu o Zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Termíny seminářů 2023

Ťuknutím na příslušný box si zarezervujete termín semináře.
Na přání Vám zašleme seznam účastníků – info@tridenijedulezite.cz