Semináře pro zástupce jihočeských měst a obcí, které mají uzavřenou Smlouvu o Zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

• Co je systém EKO-KOM?
• Jaká práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývají ze Smlouvy se společností EKO-KOM, a.s.?
• Jak využít Souhrnné informace o obci?
• Jak vyplnit čtvrtletní Běžný výkaz o celkovém množství a druzích KO vytříděných a odstraněných v obcích?
• Jaké jsou možnosti spolupráce v roce 2023?

Termíny seminářů 2022

Ťuknutím na příslušný box si zarezervujete termín semináře.
Na přání Vám zašleme seznam účastníků – info@tridenijedulezite.cz