Soutěž je určena pro žáky 2. stupně jihočeských základních škol (jednotlivci i kolektiv).

Úkolem je napsat poutavý text (novinový článek, fejeton, reportáž, rozhovor), který by podle autora přesvědčil dospělého, aby začal třídit odpady (nebo pokud již třídí, aby např. rozšířil tříděné odpady). Hodnotit se nebude odbornost textů, ale styl a poutavost.

U každé soutěžní práce nezapomeňte na jméno autora / autorky / autorů (kolektivu), třídu a název školy.

Autoři mohou čerpat informace z tohoto webu (jak správně a jaké odpady třídit apod.).

Termín soutěže (příjem soutěžních prací)
od 15. 5. do 20. 6. 2023

V porotě zasednou

  • zástupci Krajského úřadu jihočeského kraje z Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
  • zástupci společnosti EKO-KOM, a.s.
  • novináři SYNDIKÁTU JIHOČESKÝCH NOVINÁŘŮ

Autoři tří vybraných prací obdrží ceny a jejich práce budou mj. uveřejněny na tomto webu.

Odeslání soutěžních prací

Odeslat soutěžní práce

Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla

Vzor souhlasu GDPR

Formulář GDPR

Partneři soutěže